چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

گوشه ای از تاریخ چاپ در ایران

 گوشه ای از تاریخ چاپ در ایران

درباره تاریخ چاپ در ایران مطالب زیادی به چاپ رسیده است. اما مطلب محمدرضا مهمدیزاده در واقع خلاصه ای از همه آنچه که تاکنون عرضه گردیده.از چاپ نخستین کتاب ها به زبان فارسی تا آخرین تحولات دو دهه پیش صنعت چاپ در ایران را در بر می گیرد.