چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

تنظیم دقیق فایل جهت تست

تبدیل پروفایل

تنظیم دقیق فایل جهت تست

برای تبدیل كردن یك تصویر از فضای یك پروفایل به دیگری - یا در واقع تغییر اعداد RGB یا CMYK - ما باید دو پروفایل مشخص كنیم.

یكی پروفایل مبدأ و دیگری پروفایل مقصد، پروفایل مبدأ به CMS می گوید كه اعداد این سند از كجا می آیند تا CMS بتواند بفهمد كه آنها بازنماینده چه رنگ های واقعی هستند. پروفایل مقصد به CMS می گوید كه سند به كجا می رود تا CMS بتواند مجموعه جدید اعداد RGB یا CMYK مورد نیاز برای بازنمایی همان رنگ های واقعی را روی دستگاه مقصد حساب كند.

شاید غیر عقلانی به نظر برسد، اما تبدیل رنگ از فضای یک پروفایل به دیگری ظاهر رنگ را عوض نمی كند - در واقع همه هدف این تبدیل حفظ ظاهر رنگ و تغییر نكردن آن است.