چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

مرکب ها

مرکب ها

از آنجا که صنعت مرکب سازی یکی از صنایع پایین دستی و کوچک  ولی تخصصی می باشد. لذا بسیاری از رزین ها و مواد مصرفی آن را صنایع بزرگتر تولید می کنند و واحد مرکب سازی آن ها را خریداری کرده و با توجه به تجربه و تخصص خودشان که در طول سالیان دراز بدست اورده اند با هم ترکیب نموده و مرکب تولید می کنند.

یکی از این مواد اولیه ها انواع رزین های تخصصی مرکب چاپ می باشد، چون مصرف آن کم است بسیاری به تولید آن اقدام نمی کنند و مقرون به صرفه نیست.

در فرمولاسیون مرکب چاپ و رنگ ،شما عموما ناچارید از افزودنی هایی مانند ضد کف (antifoam & defoam) ، همتراز کننده ها (leveling agent )، پخش کننده ها & خیس سازها (wetting & dispersing agent ) و... استفاده کنید.

این افزودنی ها (additve) اکثرا دارای قیمت بالایی هستند و ازطرفی اگر از حدی کمتر در فرمولاسیون در نظر گرفته شود، اثربخشی لازم را ندارد و اگر بیشتر از حد لازم ،به فرمولاسیون اضافه شود ، باعث بروز اثرات نا مطلوب در مرکب چاپ و رنگ می شود و قیمت نهایی فرمول نیز بالا می رود. لذا بهینه سازی درصد افزودنی در فرمو لاسیون اهمیت زیادی دارد.