چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

استاندارد ISO برای چاپ

استاندارد ISO برای چاپ

این استاندارد در سال 1996 بر اساس فعالیتهای German Process Standard-Offset-Druck شکل گرفت.

همانطور که گفتیم ISO-12647 یک استاندارد بین المللی است که توسط کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد (TC 130) تایید شده و به روزرسانی می شود. استاندارد ISO-12647 به زیرگروه های مختلفی تقسیم می شود که این تقسیم بندی بر اساس نوع فرآیند چاپی می باشد:

- فرآیند افست ورقی و رول هیتست ISO-12647-2

- فرآیند چاپ افست رول کلدست ISO-12647-3

- فرآیند چاپ گراوور ISO-12647-4

- فرآیند چاپ سیلک اسکرین ISO-12647-5

- فرآیند چاپ فلکسوگرافی ISO-12647-6

- فرآیند نمونهگیری دیجیتال ISO-12647-7

استاندارد تمام جزئیات را در مورد پارامترهای مختلفی که باید در کار چاپی در نظر گرفته شوند، ذکر می کند: توصیف گاموت (دامنه) رنگی، محدوده چاقی ترام (TVI) برای هر گروه از کاغذها (paper type). (به عبارت دیگر مشخص می شود چاپ روی این کاغذها چگونه به نظر خواهد رسید). استاندارد همچنین ویژگی های مرکب مورد مصرف را هم ذکر می کند (این مشخصات در استاندارد ISO-2846-1 برای چاپ افست رول هیتست و افست ورقی ذکر شده است). استاندارد شماره ISO-12647-1 هم حاوی تعاریف کلی پارامترها و روش های اندازه گیری است. از جمله برخی مشخصات و تعاریف، روشهای اندازه گیری رنگها و تعاریف آنها و موارد مشابه دیگر.