چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

گوشه ای از تاریخ چاپ در ایران

 گوشه ای از تاریخ چاپ در ایران

درباره تاریخ چاپ در ایران مطالب زیادی به چاپ رسیده است. اما مطلب محمدرضا مهمدیزاده در واقع خلاصه ای از همه آنچه که تاکنون عرضه گردیده.از چاپ نخستین کتاب ها به زبان فارسی تا آخرین تحولات دو دهه پیش صنعت چاپ در ایران را در بر می گیرد.

در سال 1639 سه کتاب به زبان فارسی توسط گروه های تبلیغی مسیحی در لیدن هلند به چاپ رسیده که اولین چاپخانه فارسی در جهان است.اما اولین چاپخانه را در ایران ارامنه در اصفهان در زمان شاه عباس دوم صفوی تاسیس کردند.

اولین کتابی که در ایران به چاپ شد، زبور داوود یا ساغموس است که در 1638 به زبان ارمنی در 572 صفحه در جلفای اصفهان و توسط کشیشیان ارمنی به چاپ رسید.دومین چاپخانه که به ایران وارد شد چاپخانه سنگی است که آن نیز در تبریز دایر شده است.چاپ سنگی در ایران بنا به عللی پس از چاپ سربی رواج یافت.چاپ سنگی در تبریز ، تهران و شهر های دیگر ایران نیز راه پیدا کرده بود و تا زمان ناصرالدین شاه قاجار که چاپ سربی پس از مدتی بیش از نیم قرن بار دیگر جان گرفت، در صنعت چاپ ایران حرف اول را میزد.در سال 1312 سنگ بنای چاپ خانه سپهر در مکان فعلی با خرید خانه های قدیمی بنا نهاده شد.

در سال های 1307، 1310و 1317 به دلیل گسترش مدارس و تاسیس دانشگاه تهران و نهاد های جدید آموزشی صنعت چاپ گسترش بیشتری یافت.

در دهه 1330، دستگاهای افست روتاتیو و دورنگ و چهار رنگ جدیدی به ایران وارد شد.چاپخانه های افست، روزنامه کیهان و چاپ سپهر،

مهم ترین چاپخانه های آن دهه به شمار می آمدند.

نهضت مشروطه عامل افزایش تعداد عنوان و شمارگان روزنامه ها، گرایش مردم به خواندن وطالب سیاسی و اجتماعی و نیز تقویت و گسترش چاپ در ایران بود.

چاپخانه ویژه اسکناس در 1361 تاسیس و سال بعد به بهره برداری رسید و از سال 1376 اسکناس کشور کلا در این چاپخانه چاپ شده است. در سال 1371 روش چاپ رنگی در مطبوعات به کار گرفته شد که روزنامه همشهری نخستین روزنامه رنگی ایران است.

در سال 1328 انتشارات امیر کبیر به همت آقای عبدلرحیم جعفری تاسیس و با چاپ سپهر به صورت شراکتی همکاری می کنند.